Zgjidhje informatike

për çdo biznes

 • Veçori

  ISD ofron zhvillim me platforma moderne duke dhënë zgjidhje informatike për biznese në profile nga më të ndryshmet. Me dekada eksperiencë në tregun Shqiptar, ISD punon më një shumëllojshmëri teknologjish duke përfshirë Web, Desktop, Mobile, Palmar dhe shumë të tjerë. Me një staf të specializuar dhe të çertifikuar, kompania jonë ju vjen në ndihmë me ekipe të ndara në departamente përkatëse: Suport, Zhvillim, Financë dhe të tjerë.
  30+ vjet në treg

  Të parët të çertifikuar
  për fiskalizim

  Zgjidhje të përditësuara

 • Epërsi

  Automatizim dhe zgjidhje në zhvillimin e funksioneve të biznesit tuaj. Zgjidhje informatike të lehta për t'u kuptuar nga përdoruesit sipas profileve dhe roleve të përdoruesave. Zgjidhje informatike të qëndrueshme, të shoqëruara me forma të plota raportimi për çdo nivel menaxherial. Programe autentike të zhvilluara nga ne dhe të mirëmbajtura po sërisht nga ne (jo rishitës).
  Algoritmi efektive

  Thjeshtësi për përdoruesin

  Teknologji moderne

  Zgjidhje të qëndrueshme

  Forma raportimi

  24/7 suport

  Përshtatje me çdo profil

  Zgjidhje modulare

  Platforma moderne

 • Përditësim

  Software i bazuar në standardet e fundit të legislacionit në fuqi. Implementim i vazhdueshëm të teknologjisë dhe metodave të reja që shfaqen në treg. Zhvillim dhe përmirësim të vazhdueshëm të platformave dhe mjeteve që përdorim.
 • Fleksibilitet

  Aplikacionet e ISD mbulojnë funksionet kryesore të çdo biznesi. Zgjidhje të bazuara në porositë dhe kerkesat e parashtruara nga subjektet. Suport dhe asistencë e personalizuar sipas nevojave të biznesit. Eksperiencë me platforma nga më të ndryshmet duke përfshirë Web, Mobile, Desktop, Cloud dhe të tjerë.
 • Ekspertizë

  Këshillim për ecurinë e biznesit duke filluar nga bilanci, pagesat e deri tek planifikimi financiar dhe marrëdhënia me klientin. Analizë dhe ekspertizë e plotë dhe e detajuar deri në zgjidhjen përfundimtare të projekteve. Staf i specializuar dhe i kualifikuar, me eksperiencë të gjerë në fushën e teknologjisë së Informacionit.
  Profesionalizëm

  Kualitet

  Eksperiencë

 • Asistencë

  ISD ofron suport IT me staf të kualifikuar dhe të gatshëm 24/7. Suporti ynë është i disponueshëm online, offline, remote, offsite dhe përmes manualeve të përdorimit dhe të administrimit. Asistencë 24/7 për problematika teknike apo zhvilluese. Mjete suporti online [ Anydesk, Teamviewer si dhe platforma jonë e Suportit ] ose Suport në vendodhjen e subjektit.