Programe të ndërtuara

posaçërisht për bizneset

Financë dhe Menaxhim

Kompani Financiare
Zyrë Kontabiliteti
Institucione Shtetërore
Industri
Tregti
Institucione Private

Financa5 Enterprise

Programi ERP i parë në Shqipëri, në treg prej vitit 1991, i zhvilluar për ndjekjen dhe administrimin në kohë reale të aktivitetit financiar, kontabël, menaxherial etj. për kompani me natyrë të ndryshme aktiviteti.

Payroll

Menaxhim i detajuar i pagesave (Borderosë) dhe të dhënave për Burimet Njerëzore, kontroll i plotë i aktivitetit bazuar në legjislacionin në fuqi.

Pikë Shitje dhe Bar-Restorant

Dyqan
Market
Supermarket
Bar-Kafe
Restorant
Pikë Shitje me Shumicë

Bar & Restaurant

Program në desktop dhe mobile i zhvilluar për bare, kafe dhe restorante. Mundëson realizimin e procesit të shitjes dhe menaxhimin e faturave, porosive, produkteve, menu-së dhe stafit.

Bar Manager

Aplikacion mobile për menaxherët e barit apo restorantit tuaj. Ofron monitorimin në kohë reale dhe mundëson menaxhimin e stafit. Strukturë e lidhur me programin e shitjes Bar App.

Distribucion dhe Logjistikë

Kompani Distribucioni
Shërbime Logjistike
Kompani Transporti
Supermarket
Pikë Shitje me Shumicë
Magazina

Store App

Aplikacion android me palmar për menaxhimin dhe inventarizimin e artikujve, skanimin e barkodeve dhe printimin e etiketave. I përshtatshëm për dyqane, magazina, markete, supermarkete etj.

Mobile Systems

Sistem qendror për menaxhimin dhe monitorimin në kohë reale të procesit të punës nga aplikacionet në mobile dhe ato në palmar. I zhvilluar për programet e distribucionit, shitjes me shumicë, shpërndarjes në terren etj.

Shërbim ndaj Klientit

Biznes Online
E-commerce
Pikë shitje
Agjensi udhëtimi
Servis automobilistikë
Shërbim ndaj klientit

WebPOS

Zgjidhje në web dhe mobile për të realizuar shitjen online të produkteve dhe shërbimeve. Ndërtuar posaçërisht për bizneset që kryejnë aktivitet shitje me pakicë.

Eshop

Platformë eCommerce B2B për menaxhimin online të porosive nga Agjentë shitje dhe Klientë nëpërmjet teknologjive web dhe mobile.

TourIsd

Zgjidhje Cloud e integruar për operatorët turistikë, zhvilluar në mënyrë të veçantë për kompani të Menaxhimit të Destinacioneve (MDC).

Shërbime Shoqëruese

Business Intelligence

Analitikë dhe raporte specifike sipas kërkesës së klientit, bazuar mbi ecurinë e aktivitetit të biznesit.

API

Zhvillim dhe integrim i API me aplikacione të ndryshme për aksesimin e të dhënave dhe komunikimin ndërmjet tyre.

Mirëmbajtje

Ruajtje e të dhënave nëpërmjet mjeteve të ndryshme si Backup, Recovery etj, dhe mirëmbajtje e infrastrukturës teknike.

Siguri Kibernetike

Antivirus dhe sisteme të ndryshme për ofrimin e sigurisë dhe mbrojtjes kibernetike të të dhënave të programeve tuaja.

Pajisje Periferike

Sisteme që ofrojnë mundësi integrimi me pajisje periferike duke përfshirë: Printer, Skaner, Peshore elektronike etj.

Programe Importi

Importim dokumentash dhe referencash në formate të ndryshme, të konfiguruara sipas kërkesave të klientit.

Etiketa

Programe për printimin automatik të etiketave të llojeve dhe formateve të ndryshme.

Pajisje Hardware

Asistencë në përzgjedhjen e pajisjeve duke përfshirë: kompjuter, celular, palmar, printer termik, skaner etj.