Store App

Program me palmar për menaxhimin dhe inventarizimin e artikujve të aktivitetit tuaj, skanimin e barkodeve dhe printimin e etiketave.
Program android me palmar për menaxhimin e artikujve dhe magazinave për çdo dyqan/market/supermarket etj.
Skanimi i artikujve me palmar, përcaktimi i gjëndjes së tyre me sasi dhe shtimi në modulin Inventar.
Integrim me sistemet financiare si Financa5 dhe me programin qendror në desktop. I certifikuar për fiskalizim.
Mundësi krijimi dhe printimi të etiketave për artikujt. I pajisur me module për Fatura, Porosi dhe Transferta.

Inventar, Fatura dhe Etiketa

Zgjidhje për dyqane, markete, supermarkete etj.

Store App është program me palmar për menaxhimin dhe inventarizimin e artikujve dhe magazinave. Programi është i integruar dhe i sinkronizuar me sistemet financiare si Financa5, në menyrë të tillë që të aksesohen artikujt, cmimet, barkodet, klientët, gjëndja dhe çdo aset tjetër i nevojshëm.
Me anë të palmarit:
Mund të kryeni veprime mbi artikujt, të skanoni barkode ose të kërkoni produktin sipas emrit, të vendosni datën e skadencës, të përcaktoni gjëndjen fizike të magazinës dhe të bëni inventarin e artikujve.

  • Krijoni Fatura Shitje të fiskalizuara, Porosi dhe Fatura Blerje për furnitorët
  • Kryeni Dokumenta Transferte për transferimin e artikujve nëpër magazina të ndryshme
  • Çdo dokument dhe faturë mund të krijohet duke zgjedhur artikullin, klientin apo furnitorin në listat e tyre përkatëse në program
  • Store App ofron mundësinë e krijimit dhe printimit të etiketave për artikujt dhe për raftet
  • Etiketat mund të jenë në permasa të ndryshme dhe të printohen duke përzgjedhur sasinë që dëshironi
  • Është e nevojshme pajisja me një printer portativ specifik për printimin e etiketave

Trajnim & Asistencë

ISD ju vjen në ndihmë duke ofruar shërbime për instalimin, konfigurimin, trajnimin në vend dhe suport në vazhdimësi online apo onsite sipas nevojës.

Shtoni kapacitetin e moduleve tuaja

Store Appofron mundësi të integrimit me programet e mëposhtme:

Financa5 Enterprise

Sistem ERP i dedikuar për ndjekjen në kohë reale të aktivitetit financiar, kontabël, menaxherial etj. për kompani me natyrë të ndryshme aktiviteti.

Mobile Systems

Sistem qendror për menaxhimin dhe monitorimin në kohë reale të procesit të punës nga aplikacionet në mobile dhe ato në palmar.