StoreApp

Program në palmar për menaxhimin dhe inventarizimin e artikujve të aktivitetit tuaj, skanimin e barkodeve dhe printimin e etiketave.
Menaxhimi i artikujve dhe magazinave për çdo dyqan/market/supermarket etj.
Kontroll i gjendjes fizike, inventar, porosi, shitje, blerje, transferta, veprime me klientët.
Integrim me sistemet financiare si Financa5 dhe me programin qendror në desktop.
Mundësi krijimi dhe printimi të etiketave për artikujt dhe raftet.

Inventar, Fatura dhe Etiketa

Zgjidhje për dyqane, markete, supermarkete etj.

StoreApp është program android për inventarin dhe menaxhimin e dyqanit tuaj. Programi është i integruar me sistemet financiare si Financa5, në mënyrë që të aksesohen artikujt, cmimet, gjendja, barkodet, klientët dhe çdo aset tjetër i nevojshëm.
Me anë të palmarit:
Mund të kryeni veprime mbi artikujt, të skanoni barkode, të kërkoni produktin sipas emrit, të vendosni datën e skadencës dhe të përcaktoni gjendjen fizike të magazinës.

  • Krijoni fatura shitje, porosi dhe fatura blerje për furnitorët
  • Kryeni fletë-hyrje dhe fletë-dalje për transferimin e artikujve nëpër magazina të ndryshme
  • Çdo dokument dhe faturë mund të krijohet duke zgjedhur artikullin, klientin apo furnitorin në listat e tyre përkatëse në program
  • StoreApp ofron mundësinë e krijimit dhe printimit të etiketave për artikujt dhe për raftet
  • Etiketat mund të jenë në permasa të ndryshme dhe të printohen duke përzgjedhur sasinë që dëshironi
  • Është e nevojshme pajisja me një printer termik për printimin e etiketave

Pajisje të sugjeruara

Trajnim & Asistencë

ISD ju vjen në ndihmë duke ofruar shërbime për instalimin, konfigurimin, trajnimin në vend dhe suport në vazhdimësi online apo onsite sipas nevojës.

Shtoni kapacitetin e moduleve tuaja

StoreAppofron mundësi të integrimit me programet e mëposhtme:

Financa5 Enterprise

Sistem ERP i dedikuar për ndjekjen në kohë reale të aktivitetit financiar, kontabël dhe menaxherial për kompani me natyrë të ndryshme aktiviteti.

Mobile Systems

Sistem qendror për menaxhimin dhe monitorimin në kohë reale të proçesit të punës nga aplikacionet në mobile dhe ato në palmar.