Rritja profesionale tek ISD

Trajtim i drejtë dhe i barabartë i punonjësve
Administrim të biznesit në mënyrë etike dhe të besueshme
Trajtim i përgjegjshëm i mjedisit
Sjellje e drejtë ndaj komunitetit lokal dhe shoqërisë më gjerë
Komunikim i hapur dhe shkëmbim njohurish
Mundësi trajnimi, zhvillimi si dhe bashkëpunimi
Investim në të ardhmen tuaj
Mundësi për internship

  Bashkëpunoni me ne për të
  fituar eksperiencë

  Përparoni në karrierën tuaj duke fituar njohuri në fushën informatike

  Projektoni talentin tuaj në funksion të kompanisë.

  Përdorni teknikat në përputhje me standardet e fundit informatike.

  Fokusohuni në programet përkatëse drejt rritjes profesionale.

  Trajnohuni me metodat më bashkëkohore.

  Pozicione pune

  Inxhinier Backend Junior

  Inxhinier Backend Senior

  Inxhinier Frontend Junior

  Inxhinier Frontend Senior

  Inxhinier Mobile Junior

  Inxhinier Mobile Senior

  Inxhinier Full Stack

  Inxhinier DB

  Inxhinier Infrastrukturë Cloud

  Inxhinier Infrastrukturë Cloud Senior

  Specialist IT Support

  Operator Support Teknik

  Operator Support Specialist

  Konsultues Teknik

  Operator Support Klienti

  Menaxhues Social Media

  Reklamues Produktesh

  Dizenjues UI/UX

  Aplikoni tani!

  Dërgoni CV-në tuaj (opsionale)