Inxhinieri Informatike

për më shumë së 30 vite

Sisteme ERP të dedikuara drejt ecurisë së biznesit
Zgjidhje financiare dhe kontabël
Suport teknik dhe shërbim i shpejtë remote ose në terren
Konsulencë teknike nga ekspertë të fushës
Zhvillim platforma Cloud sipas modelit SaaS
Zhvillim aplikacionesh Desktop, Web dhe Mobile
Fiskalizim të faturave dhe transaksioneve në kohë reale
Mirëmbajtje dhe suport sipas nevojave të biznesit tuaj

Infosoft Software Developer

ISD është themeluar në Qershor të vitit 1991, duke e bërë atë kompaninë e parë private teknologjike në Shqipëri e cila operon në fushën e Informatikës-Financiare dhe Shërbimeve IT.

ISD zotëron një eksperiencë dhe ekspertizë prej më shumë se 31 vitesh, duke ofruar shërbime IT, aplikacione dhe sisteme ERP të integruara për financë, kontabilitet, shitje, blerje, distribucion, logjistikë, inventarizim, magazinim, buxhetim, organizim të burimeve njerëzore dhe administrim të aseteve për biznese private dhe institucione publike.

Në këto 31 vjet, ISD vazhdimisht ka adaptuar teknika moderne që ofrojnë zgjidhje të shpejta dhe efektive përmes analizës, dizejnimit, implementimit, testimit, instalimit dhe mirëmbjatjes sipas standardeve ndërkombëtare.
Vlen për tu përmenduar se kompania jonë eshte e akredituar nga çertifikimet ISO / IT Mark / CMMI.


Me një eksperiencë shumëvjecare në fushën e teknologjisë së informacionit, ISD ofron software për zgjidhje financiare të aktivitetit të çdo profil biznesi apo entiteti publik.

Nëse bashkëpunoni me kompaninë tonë ju do të përfitoni cilesinë më të mirë, çmimin më ekonomik dhe mund të përqëndroheni në aspektet më të rëndësishme, sic është rritja e biznesit tuaj.

Në varësi të nevojave dhe kërkesave, ne mund t'ju shërbejmë si një mbajtës bilanci, një llogaritar, part-time CFO, këshillitar apo si dhe një departament i tërë biznesi.


Infosoft Software Developer ofron aplikacione Desktop, Web, dhe Mobile të realizuara me platforma moderne duke dhënë zgjidhje të automatizuara, inteligjente dhe multifunksionale.

Me ekspertizë dhe njohuri të thellë në fushën e zhvillimit dhe programimit, ISD u shërben klientëve në mënyrë efektive për të plotësuar kërkesat dhe nevojat e veprimtarisë së tyre.

Me dekada eksperiencë në tregun Shqiptar, sot ISD numeron mijëra biznese të mëdha dhe të vogla si dyqane, markete. restorante, kompani prodhimi, distribucioni, zyra kontabiliteti etj, të cilët kanë zgjedhur programet dhe aplikacionet tona.


Software as a Service (SaaS)

Kompania jonë ofron software sipas modelit SaaS. Ju mund të përdorni programet që ne ofrojmë për periudhën kohore që ju nevojitet, duke u abonuar për aksesin e tyre pa patur nevojë te blini të gjithë produktin.

Hosting

ISD ju mundëson serverat e saj me të cilët ofron ruajtjen e të dhënave dhe akses online të aplikacioneve tuaja. Me këtë shërbim ju thjesht hapni browserin, logoheni dhe vazhdoni të përdorni aplikacionin tuaj.


ISD krijon aplikacione të përshtatshme dhe të personalizuara për çdo kompani, nëpërmjet një studimi të detajuar përpara ndërtimit dhe implementimit të aplikacionit. Pjesë e këtij proçesi është konsulenca dhe asistenca e vazhdueshme për përmirësime të mundshme të software-it të dorëzuar. Ne sigurohemi që çdo aplikacion që ndërtojmë të miratohet nga subjekti porositës.

Gjithashtu ISD ofron trajnues me eksperiencë dhe suport për mirëmbajtjen e çdo software-i që ndërtojmë.

T'ju vijmë në ndihmë bizneseve të vogla dhe të mëdha duke mundësuar modernizimin, dixhitalizimin dhe automatizimin e veprimtarisë së tyre, me profesionalizëm dhe pasion.

 • Integritet
 • Besueshmëri
 • Saktësi
 • Përgjegjësi
 • Bashkëpunim
 • Pasion

Disa nga Klientët e ISD


Sektori Privat


Sektori Publik

Histori zhvillimesh në ISD

Versionet e programit Financa5 zhvilluar në Ms-Dos
 • Financa

  1991-1993

 • Financa 1.01

  1993

 • Financa 2

  1994

 • Financa 3.0

  1995

 • Financa 4.0

  1996

 • Financa Nt
  (Windows)

  2001-2003

 • Financa POS
  (Pike shitje version Access)

  2005

 • Financa5

  2008

 • Financa5 Enterprise

  2018

 • Financa5 me Fiskalizim
  (Enterprise dhe Standart)

  2020-2021

Biznes - Sistemi Financiar i përdorur nga organet Tatimore në të gjithë vendin. Program i implementuar në të gjithë degët tatimore të Shqipërisë, për kontrollin e subjekteve dhe tatim paguesve nga organi Tatimor.
 • Biznes 1.0

  1993

 • Biznes 2.0

  1996

 • Biznes version Millenium

  2000

 • Biznes 3.0

  2001

Program për regjistrimin e Kasave të tatim-paguesve
 • Kase 1.0

  1995

Program për konvertimet e monedhave për kompani exchange
 • Exchange 1.0

  2000

 • Exchange 2.0

  2012

Program për menaxhimin e pagave dhe burimeve njerëzore
 • Payroll 1.0
  (Ms-Dos)

  1996

 • Payroll 2.0
  (Windows)

  2000

 • Payroll 3.0

  2016

Program për shitjet Online të siguracioneve
 • Program per shitjen e siguracioneve
  tek kompanite e sigurimeve

  2005

 • Program per shitjen e siguracioneve

  2018

Program për ndjekje të plotë të aktivitetit të njësive Bar ose Restorant
 • Program Bar - Restorant

  2008

Program për ndjekje të plotë të aktivitetit të çdo njesie tregtare dyqane, supermarket, njësi tregtare etj. me aktivitet shitje direkt tek klienti
 • Program POS
  (Pikë Shitje)

  2009

 • Sistemi MobSys

  2012

 • Aplikacioni Servis

  2016

 • Aplikacioni Distribucion
  (Mobile Systems)

  2016

 • Aplikacioni per
  Magazinat - Logjistikë

  2019

Zhvillime të programeve të ISD sipas ndryshimeve të planit Shtetëror.
 • Ndryshimi i Planit Kontabël nga
  ministria e Financave

  1993

 • Prezantimi i sistemit TVSH
  (Në vend të Tatim Qarkullimit)

  1996

 • Implementimi i sistemit të
  Fiskalizimit nga qeveria

  2020-2021