Inxhinieri Informatike

për më shumë së 30 vite

Sisteme ERP të dedikuara drejt ecurisë së biznesit
Zgjidhje financiare dhe kontabël
Suport teknik dhe shërbim i shpejtë remote ose në terren
Konsulencë teknike nga ekspertë të fushës
Zhvillim platforma Cloud sipas modelit SaaS
Zhvillim aplikacionesh desktop, web dhe mobile
Fiskalizim të faturave dhe transaksioneve në kohë reale
Mirëmbajtje dhe suport sipas nevojave të biznesit tuaj

Infosoft Software Developer

ISD është themeluar në Qershor të vitit 1991, duke e bërë atë kompaninë e parë private teknologjike në Shqipëri e cila operon në fushën e Informatikës-Financiare dhe Shërbimeve IT.

ISD zotëron një eksperiencë dhe ekspertizë prej më shumë se 32 vitesh, duke ofruar shërbime IT, aplikacione dhe sisteme ERP të integruara për financë, kontabilitet, shitje, blerje, distribucion, logjistikë, inventarizim, magazinim, buxhetim, organizim të burimeve njerëzore dhe administrim të aseteve për biznese private dhe institucione publike.

Në këto 32 vjet, ISD vazhdimisht ka adaptuar teknika moderne që ofrojnë zgjidhje të shpejta dhe efektive përmes analizës, dizejnimit, implementimit, testimit, instalimit dhe mirëmbjatjes sipas standardeve ndërkombëtare.
Gjithashtu kompania jonë është e akredituar nga çertifikimet ISO / IT Mark / CMMI.


Infosoft Software Developer, një emër i besuar i cili ka bërë historinë në zhvillimin e softwareve në Shqipëri, ofron zgjidhje financiare për çdo profil biznesi apo entiteti publik, duke garantuar cilësi të lartë, dorëzim në kohë si dhe kosto efektive në bazë të kërkesave dhe të specifikimeve të klientëve.

Gjatë këtyre viteve ISD ka fituar eksperiencë dhe përshtatur praktikat më të mira të cilat çojnë në realizimin e suksesshëm të projekteve dhe lejojnë ofrimin e zgjidhjeve përtej pritshmërisë të klientëve, të tilla si analiza, dizajni, zbatimi, testimi, instalimi dhe mirëmbajtja e duhur.

Avantazhet që programet tona mundësojnë janë efiçenca e lartë, kursimi i kohës, reduktimi i kostove dhe menaxhimi më i shpejtë i punës.


Infosoft Software Developer ofron aplikacione Desktop, Web, dhe Mobile të realizuara me teknologji moderne duke dhënë zgjidhje të automatizuara, inteligjente dhe multifunksionale.

Me ekspertizë dhe njohuri të thellë në fushën e zhvillimit dhe programimit, ISD u shërben klientëve në mënyrë efektive për të plotësuar kërkesat dhe nevojat e veprimtarisë së tyre.

Me dekada eksperiencë në tregun Shqiptar, sot ISD numëron mijëra biznese të mëdha dhe të vogla si dyqane, markete, supermarkete, restorante, kompani prodhimi, distribucioni, zyra kontabiliteti etj, të cilët kanë zgjedhur programet dhe aplikacionet tona.


Software as a Service (SaaS)

Kompania jonë ofron software sipas modelit SaaS. Ju mund të përdorni programet që ne ofrojmë për periudhën kohore që ju nevojitet, duke u abonuar për aksesin e tyre pa patur nevojë te blini të gjithë produktin.

Hosting

ISD ju mundëson serverat e saj me të cilët ofron ruajtjen e të dhënave dhe akses online të aplikacioneve tuaja. Me këtë shërbim ju thjesht hapni browserin, logoheni dhe vazhdoni të përdorni aplikacionin tuaj.


ISD krijon aplikacione të përshtatshme dhe të personalizuara për çdo kompani, nëpërmjet një studimi të detajuar përpara ndërtimit dhe implementimit të aplikacionit. Pjesë e këtij proçesi është konsulenca dhe asistenca e vazhdueshme për përmirësime të mundshme të software-it të dorëzuar. Ne sigurohemi që çdo aplikacion që ndërtojmë të miratohet nga subjekti porositës dhe të përmbajë saktësisht funksionalitet që atij i nevojiten.

Gjithashtu ISD ofron trajnues me eksperiencë dhe suport për mirëmbajtjen e çdo software-i që ndërtojmë.

T'ju vijmë në ndihmë bizneseve dhe kompanive duke mundësuar modernizimin, dixhitalizimin dhe automatizimin e veprimtarisë së tyre, me profesionalizëm dhe pasion.

 • Integritet
 • Besueshmëri
 • Saktësi
 • Përgjegjësi
 • Bashkëpunim
 • Pasion

Disa nga Klientët e ISD


Sektori Privat


Sektori Publik

Histori zhvillimesh në ISD

Versionet e programit Financa5 zhvilluar në Ms-Dos
 • Financa

  1991-1993

 • Financa 1.01

  1993

 • Financa 2

  1994

 • Financa 3.0

  1995

 • Financa 4.0

  1996

 • Financa Nt
  (Windows)

  2001-2003

 • Financa POS
  (Pike shitje version Access)

  2005

 • Financa5

  2008

 • Financa5 Enterprise

  2018

 • Financa5 me Fiskalizim
  (Enterprise dhe Standart)

  2020-2021

Biznes - Sistemi Financiar i përdorur nga organet Tatimore në të gjithë vendin. Program i implementuar në të gjithë degët tatimore të Shqipërisë, për kontrollin e subjekteve dhe tatim paguesve nga organi Tatimor.
 • Biznes 1.0

  1993

 • Biznes 2.0

  1996

 • Biznes version Millenium

  2000

 • Biznes 3.0

  2001

Program për regjistrimin e Kasave të tatim-paguesve
 • Kase 1.0

  1995

Program për konvertimet e monedhave për kompani exchange
 • Exchange 1.0

  2000

 • Exchange 2.0

  2012

Program për menaxhimin e pagave dhe burimeve njerëzore
 • Payroll 1.0
  (Ms-Dos)

  1996

 • Payroll 2.0
  (Windows)

  2000

 • Payroll 3.0

  2016

 • Payroll 4.0

  2018

Program për shitjet Online të siguracioneve
 • Program per shitjen e siguracioneve
  tek kompanite e sigurimeve

  2005

 • Program per shitjen e siguracioneve

  2018

Program për ndjekje të plotë të aktivitetit të njësive Bar ose Restorant
 • Program Bar - Restorant

  2008

Program për ndjekje të plotë të aktivitetit të çdo njesie tregtare dyqane, supermarket, njësi tregtare etj. me aktivitet shitje direkt tek klienti
 • Program POS
  (Pikë Shitje)

  2009

 • Sistemi MobSys

  2012

 • Aplikacioni Servis

  2016

 • Aplikacioni Distribucion
  (Mobile Systems)

  2016

 • Aplikacioni per
  Magazinat - Logjistikë

  2019

Zhvillime të programeve të ISD sipas ndryshimeve të planit Shtetëror.
 • Ndryshimi i Planit Kontabël nga
  ministria e Financave

  1993

 • Prezantimi i sistemit TVSH
  (Në vend të Tatim Qarkullimit)

  1996

 • Implementimi i sistemit të
  Fiskalizimit nga qeveria

  2020-2021