* Në lidhje me kërkesat për suport ju lutemi na kontaktoni nëpërmjet numrave të telefonit apo adresave të email-it.Forma e mëposhtme nuk shërben për të raportuar kërkesa për asistencë.

* Në lidhje me kërkesat për suport ju lutemi na kontaktoni nëpërmjet numrave të telefonit apo adresave të email-it.Forma e mëposhtme nuk shërben për të raportuar kërkesa për asistencë.