EShop

Platformë eCommerce B2B për menaxhimin online të porosive nga agjentë shitje dhe klientë nëpërmjet teknologjive web dhe mobile.

E-Commerce Fleksible dhe Multifunksionale

Prezantim i produkteve në mënyrë efikase, përshkrim i detajuar, imazhe përkatëse

dhe pranim të porosive në mënyrë të saktë dhe të thjeshtë.

Pamje në kohë reale mbi gjendjen e produkteve dhe në mënyrë të shpejtë mund të merret informacion mbi karakteristikat e tyre dhe nëse produkti ndodhet në stok. Produktet janë të listuara dhe lehtësisht të gjendshëm në kërkim të avancuar me modalitete të ndryshme: me Kod, Barkod, Çmim, Përshkrim dhe Grup produktesh.
Lista çmimesh:
Lista çmimesh në bazë të klientëve dhe në përshtatje me nevojat e biznesit. Modifikim të produkteve specifike nga ofetat promocionale. Vendosje minimumi/maksimumi për produktet.

Shporta jep informacion të përmbledhur për produktet e përzgjedhura nga Agjenti/Klienti: Sasinë, Çmimet, totalin e Shportës.
Është tepër fleksibël për të shtuar e larguar produkte në sasi dhe lloj, gjithashtu ofron një pamje të situatës kontabile gjatë dhe në fund të shtimit/largimit të produkteve dhe sasive. Modifikimi në shportë është tepër praktik: direkt nga lista e produkteve ose nga çdo produkt i veçantë. Menaxhimi i disa shportave njëkohësisht nga ana e agjentëve.

Njoftim me email për ndryshimin e statusit të porosisë duke mundësuar monitorim, ndjekje, pamje të invetarit, faturim, etj.
Historik:
Historik të porosive për çdo përdorues. Prezantim dhe dërgim porosie on-line. Mundësi faturimi në monedha të ndryshme.

Integrim me Google Analytics: matje të marketingut në rrjet, të dhëna në kohë reale dhe raporte mbi vizitorët dhe klientët e programit tuaj.

Trajnim & Asistencë

ISD ju vjen në ndihmë duke ofruar shërbime për instalimin, konfigurimin, trajnimin në vend dhe suport në vazhdimësi online apo onsite sipas nevojës.

Shtoni kapacitetin e moduleve tuaja

EShopofron mundësi të integrimit me programet e mëposhtme:

Financa5 Enterprise

Sistem ERP i dedikuar për ndjekjen në kohë reale të aktivitetit financiar, kontabël dhe menaxherial për kompani me natyrë të ndryshme aktiviteti.

Mobile Systems

Sistem qendror për menaxhimin dhe monitorimin në kohë reale të proçesit të punës nga aplikacionet në mobile dhe ato në palmar.