EShop

Platformë eCommerce B2B për menaxhimin online të porosive nga Agjentë shitje dhe Klientë nëpërmjet teknologjive web dhe mobile.

E-Commerce fleksible dhe multifunksionale

Prezantim i produkteve në mënyrë efikase, përshkrim i detajuar, imazhe përkatëse

dhe pranim te porosive në mënyrë të saktë dhe të thjeshtë.

Pamje në kohë reale mbi gjëndjen e produkteve dhe në mënyrë të shpejtë mund të merret informacion mbi karakteristikat e tyre dhe nëse produkti ndodhet në stok. Produktet janë të listuara dhe lehtësisht të gjendshëm në kërkim të avancuar me modalitete të ndryshme: me Kod, Barkod, Çmim, Përshkrim dhe Grup produktesh.
Lista çmimesh:
Lista çmimesh në bazë të klientëve në përshtatje me nevojat e biznesit. Modifikim të produkteve specifike nga ofetat promocionale. Vendosje minimumi/maksimumi për produktet.

Shporta jep informacion të përmbledhur për produktet e përzgjedhura nga Agjenti/Klienti: Sasinë, Çmimet, totalin e Shportës.
Është tepër fleksibël për të shtuar e larguar produkte në sasi dhe lloj, gjithashtu ofron një pamje të situatës kontabile gjatë dhe në fund të shtimit/largimit të produkteve dhe sasive. Modifikimi në shportë është tepër praktik: direkt nga lista e produkteve ose nga çdo produkt i veçantë. Menaxhimi i disa shportave njëkohësisht nga ana e agjenteve.

Njoftim me email për ndryshimin e statusit të porosisë duke mundësuar monitorim, ndjekje, pamje të invetarit, faturim, etj.
Historik:
Historik të porosive për çdo përdorues. Prezantim dhe dërgim porosie on-line. Mundësi faturimi në monedha të ndryshme.

Integrim me Google Analytics: matje të marketingut në rrjet, të dhëna në kohë reale dhe raporte mbi vizitorët dhe klientët e programit tuaj.

Trajnim & Asistencë

ISD ju vjen në ndihmë duke ofruar shërbime për instalimin, konfigurimin, trajnimin në vend dhe suport në vazhdimësi online apo onsite sipas nevojës.

Shtoni kapacitetin e moduleve tuaja

EShopofron mundësi të integrimit me programet e mëposhtme:

Financa5 Enterprise

Sistem ERP i dedikuar për ndjekjen në kohë reale të aktivitetit financiar, kontabël, menaxherial etj. për kompani me natyrë të ndryshme aktiviteti.

Mobile Systems

Menaxhim të veprimeve të para-shitjes, shitjes, logjistikës dhe shpërndarjes në terren duke ofruar zgjidhje të plota dhe multi-funksionale.