Shërbime për të

ndërtuar cfarë dëshironi

 • Mirëmbajtje

  Rritje të produktivitetit nëpërmjet mirëmbajtjes, organizimit të burimeve teknike dhe njerëzore. Asistencë në problematika që shfaqen gjatë veprimtarisë së përditshme me programet tona. Suport i garantuar, nga ekipe të ndara në departamente përkatëse sipas profileve.
  Kontrata Mirëmbajtje

  Prioritet në shërbim, zgjidhje sipas problematikave teknike dhe zhvilluese, konsulencë për biznese të cfarëdolloj profili etj.

  Suport 24/7

  Suport i plotë për çdo problematikë të infrastrukturës teknike.

  Zgjidhje Financiare

  Software dhe shërbime të ofruara për çdo tip të menaxhimit dhe modernizimit të një biznesi apo entiteti publik.

  Zgjidhje IT

  Mbi 20 shërbime të IT-së, duke filluar nga suporti i përditshëm deri te zgjidhje në unifikuara për kompani të mëdha.

  Trajnim dhe Implementim

  Trajnim të softwareve ekzistues apo të personalizuar i ofruar në vend, online apo në sallë me kompjutera individual.

  Mbështetje Teknike

  Kompletim të infrakstrukturës teknike të kompanisë/biznesit duke zgjedhur pajisjet e duhura..

 • Konsulencë

  Mundësojmë konsulencë teknike, financiare dhe menaxheriale për të gjithë klientët tanë. Analizë të operacioneve të subjektit përkatës e shoqëruar me propozime dhe zgjidhje të bazuara në standarde ndërkombëtare. Mbështetje teknike dhe strukturore mbi problematikat të hasura nga biznesi.
  Analizë e Detajuar

  Konsulencë menaxheriale

  Konsulencë Financiare

 • Web

  Infosoft Software Developer ofron aplikacione Web të realizuara me teknologji moderne duke dhënë zgjidhje të automatizuara, inteligjente dhe multifunksionale. Me ekspertizë dhe njohuri të thellë në fushën e zhvillimit dhe programimit, ISD u shërben në mënyrë efektive klientëve të një spektri të gjerë biznesesh për të plotësuar kërkesat e veprimtarisë së aktivitetit të tyre.
  Website Moderne

  Aplikacione Web - Dinamike

  Aplikacione Web
  sipas porosisë

 • Desktop

  Infosoft Software Developer ofron aplikacione Desktop të realizuara me teknologji moderne duke dhënë zgjidhje të automatizuara, inteligjente dhe multifunksionale. Me ekspertizë dhe njohuri të thellë në fushën e zhvillimit dhe programimit, ISD u shërben në mënyrë efektive klientëve të një spektri të gjerë biznesesh për të plotësuar kërkesat e veprimtarisë së aktivitetit të tyre.
 • Mobile

  Infosoft Software Developer ofron aplikacione Mobile të realizuara me teknologji moderne duke dhënë zgjidhje të automatizuara, inteligjente dhe multifunksionale. Me ekspertizë dhe njohuri të thellë në fushën e zhvillimit dhe programimit, ISD u shërben në mënyrë efektive klientëve të një spektri të gjerë biznesesh për të plotësuar kërkesat e veprimtarisë së aktivitetit të tyre.
  Aplikacione Android

  Aplikacione IOS

  Aplikacione Cross-Platform

 • API

  Shtim të kapaciteteve të software-ve tuaj. Automatizim nëpërmjet API për të rritur produktivitetin dhe efikasitetin e procesit të punës. Kontroll i plotë mbi rrjedhën e punës së aktivitetit, aksesin e informacionit të brendshëm, ofrimin e shërbimeve, sigurinë teknike dhe menaxhimin e burimeve.
  REST API

  SOAP API

 • Shërbime IT

  Garantojmë suport dhe asistencë të vazhdueshme për çdo problematikë të programeve tona, me një staf të kualifikuar dhe specialistësh. Organizim dhe mirëmbajtje të infrasktrukturës teknike për biznesin tuaj. Ofrojmë mbi 20 shërbime të IT-së, duke filluar nga suporti i përditshëm deri në zgjidhje të unifikuara për kompani të mëdha.
  Suport IT

  Konsulencë Teknike

  Administrim Databaze

  Siguri Kibernetike

  Konfigurim Rrjeti

  Mirëmbajtje Serveri

 • Hardware

  Kompletim të infrakstrukturës teknike të kompanisë/biznesit tuaj duke zgjedhur pajisjet e duhura. Konsultim dhe orientim drejt zgjedhjes të saktë të hardware-it sipas profilit të subjektit.
 • Cloud Saas

  Computing Software as a Service (SaaS) - Kompania jonë ofron software sipas modelit SaaS. Ju mund të përdorni programet që ne ofrojmë për periudhën kohore që ju nevojitet, duke u abonuar për aksesin e tyre pa patur nevojë të blini të gjithë produktin. Hosting - ISD ju mundëson serverat e saj me të cilët ISD ofron ruajtjen e të dhënave dhe akses online të aplikacioneve tuaja. Me këtë shërbim ju thjesht hapni browserin, logoheni dhe vazhdoni të përdorni aplikacionin tuaj.
  Hostim

  Software me abonim

  Mirëmbajtje Serveri