Shërbime për të

ndërtuar çfarë dëshironi

 • Mirëmbajtje

  Mirëmbajtje, organizim të burimeve teknike dhe njerëzore, ruajtje e të dhënave dhe asistencë në problematika që shfaqen gjatë veprimtarisë së përditshme me programet tona. Suport i garantuar nga ekipe të ndara në departamente përkatëse sipas profileve.
  Kontrata mirëmbajtje

  Prioritet në shërbim, zgjidhje sipas problematikave teknike dhe zhvilluese, konsulencë për biznese të profileve të ndryshme etj.

  Suport 24/7

  Suport i garantuar në kohë dhe asistencë e vazhdueshme për çdo problematikë të infrastrukturës teknike.

  Zgjidhje financiare

  Programe financiare dhe shërbime të ofruara për çdo biznes apo entitet publik.

  Zgjidhje IT

  Mbi 20 shërbime të IT-së, duke filluar nga instalimi deri në ofrimin e sigurisë dhe mbrojtjes kibernetike.

  Trajnim dhe implementim

  Trajnim të programeve ekzistues apo të personalizuar i ofruar në vend, online apo në sallë me kompjutera individual.

  Mbështetje teknike

  Organizim të infrakstrukturës teknike të kompanisë/biznesit duke zgjedhur pajisjet e duhura..

 • Konsulencë

  Ofrimi i konsulencës financiare dhe teknike për të gjithë klientët tanë. Analizë të operacioneve të subjektit përkatës e shoqëruar me propozime, trajnime, zgjidhje të posaçme dhe asistencë për çdo problematik të hasur.
  Analizë e detajuar

  Konsulencë menaxheriale

  Konsulencë financiare

 • Desktop

  Aplikacione Desktop të zhvilluara për zgjidhje të automatizuara dhe të orientuara drejt menaxhimit të aktivitetit ekonomik dhe financiar, duke mbuluar kështu nevojat e një klientele të gjerë si në sektorin privat (bizneset) ashtu dhe në sektorin publik (institucionet shtetërore).
 • Web

  Aplikacione Web të zhvilluara me teknologji moderne, të cilat ofrojnë zgjidhje efikase dhe fleksible për proçeset e bizneseve me natyra të ndryshme aktiviteti, duke garantuar rritjen e performancës dhe cilësisë së punës.
  Website moderne

  Aplikacione web - dinamike

  Aplikacione web
  sipas porosisë

 • Mobile

  Ndërtim dhe zhvillim të aplikacioneve Mobile, për zgjidhje inteligjente dhe multifunksionale drejt dixhitalizimit dhe optimizimit të proçeseve të biznesit tuaj. Përdorimi i aplikacioneve mobile ju mundëson efiçencë të lartë, kursim në kohë dhe nje menaxhim më të shpejtë të punës.
  Aplikacione android

  Aplikacione IOS

  Aplikacione Cross-Platform

 • API

  Zhvillim dhe integrim i API me aplikacione të ndryshme për aksesimin e të dhënave dhe komunikimin ndërmjet tyre. Automatizim nëpërmjet API për të rritur produktivitetin dhe efikasitetin e proçesit të punës. Kontroll i plotë mbi aksesin e informacionit të brendshëm, ofrimin e shërbimeve, sigurinë teknike dhe menaxhimin e burimeve.
  REST API

  SOAP API

 • Shërbime IT

  Shërbime për instalim, implementim, trajnim dhe asistencë nga një staf i kualifikuar dhe specialistësh. Organizim dhe mirëmbajtje të infrasktrukturës teknike për biznesin tuaj. Mbi 20 shërbime të IT-së, duke filluar nga suporti deri në ofrimin e sigurisë dhe mbrojtjes kibernetike.
  Suport IT

  Konsulencë teknike

  Administrim databaze

  Siguri kibernetike

  Konfigurim rrjeti

  Mirëmbajtje serveri

 • Hardware

  Asistencë dhe orientim në përzgjedhjen e pajisjeve të duhura për infrakstrukturën teknike të kompanisë/biznesit tuaj, duke përfshirë: kompjuter, celular, palmar, printer termik, skaner etj.
 • Cloud Saas

  Computing Software as a Service (SaaS) - Software sipas modelit SaaS. Përdorni programet që ne ofrojmë për periudhën kohore që ju nevojitet, duke u abonuar për aksesin e tyre pa patur nevojë të blini të gjithë produktin. Hosting - ISD ju mundëson serverat e saj me të cilët ISD ofron ruajtjen e të dhënave dhe akses online të aplikacioneve tuaja. Me këtë shërbim ju thjesht hapni browserin, logoheni dhe vazhdoni të përdorni aplikacionin tuaj.
  Hostim

  Software me abonim

  Mirëmbajtje serveri