Video tutorial

Video tutorial

 Më poshtë gjeni video e cila ju tregon hap pas hapi si të rregjistroni dhe të ndiqni kërkesat tuaja nëpërmjet këtij portali.

 

Shënim: Të dhënat në këtë video janë vetëm për arsye demostrimi.

Për çdo informacion mund të na kontaktoni

Stafi ISD