Sensibilizim ndaj Sulmeve Kibernetike

Infosoft Software Developer ju vë në dijeni të rreziqeve që përballen të dhënat e kompanisë tuaj çdo ditë dhe masat që duhen marrë kundër tyre.

Shërbimi i klientit- Jira Service Desk

ISD prezanton mënyrën më të re dhe efikase për t’u ardhur në ndihmë klientëve në kohë reale nëpërmjet aplikacionit të shërbimit të klientit – Jira Service Desk.