Shërbimi i klientit- Jira Service Desk

ISD prezanton mënyrën më të re dhe efikase për t’u ardhur në ndihmë klientëve në kohë reale nëpërmjet aplikacionit të shërbimit të klientit – Jira Service Desk.

Cyber Security

Infosoft Software Developer dëshiron t’ju njoftojë lidhur me çështjet e sigurisë bazuar në sulmin e fundit kibernetik. WannaCry është një virus që godet kompjuterat me sistemin Microsoft Windows.