Cyber Security

Infosoft Software Developer dëshiron t’ju njoftojë lidhur me çështjet e sigurisë bazuar në sulmin e fundit kibernetik. WannaCry është një virus që godet kompjuterat me sistemin Microsoft Windows.

ISD prezanton Pasqyrat Financiare

ISD prezanton software të saj më të ri: Pasqyrat Financiare, një aplikacion web për t’u ardhur në ndihmë kontabilistëve dhe financierëve në krijimin dhe personalizimin e deklarimeve vjetore.