Shërbimi i klientit- Jira Service Desk

ISD prezanton mënyrën më të re dhe efikase për t’u ardhur në ndihmë klientëve në kohë reale nëpërmjet aplikacionit të shërbimit të klientit – Jira Service Desk.

Për të raportuar një problem/ kërkesë ju duhet të shkoni në linkun Kërko ndihmë dhe të krijoni paraprakisht një llogari me të dhënat e mëposhtme:

  • Email (Emailin zyrtar të kompanisë)
  • Password
  • Full Name / EMRI I KOMPANISE (I regjistruar në QKB ose Emri Tregetar)

Nëpërmjet kësaj llogarie mund të logoheni sa herë të keni një problem me sistemin, zgjidhni aplikacionin ku keni problemin dhe raportoni kërkesën tuaj.

ISD ka në dispozicion zyrën e suportit Teknik që do t’i japin zgjidhje të menjëhershme problemit tuaj.

Çdo kërkesë apo zgjidhje mbetet e dokumentuar në sistem. Kjo do të shtojë vlerë në cilësinë e shërbimit që do ju ofrohet në vazhdimësi.


Për çdo informacion mund të na kontaktoni.

Shërbimi i Klientit

ISD, Financa5