Takim në Ambasadën Holandeze

Në linjë me investimet e Qeverisë Holandeze në sektorin ICT shqiptar përmes programit katër vjeçar të eksportit CBI, ambasada e Holandës në Shqipëri edukon dhe promovon bashkëpunimin midis kompanive holandeze dhe shqiptare në tregun e software outsourcing (ITO).

CeBIT 2015

Konferenca Botërore CeBIT ofron një pamje 360° të industrisë dixhitale dhe jep vizibilitetin maksimal trendeve gjithëpërfshirëse dhe inovative.