Njoftim mbi përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi

Infosoft Software Developer njofton klientët dhe partnerët e programit Payroll3 dhe Payroll4 se në mbledhjen e Këshillit të Ministrave në datë 26.12.2018 u miratua vendimi për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi 26,000 lekë.

Shërbimi i klientit- Jira Service Desk

ISD prezanton mënyrën më të re dhe efikase për t’u ardhur në ndihmë klientëve në kohë reale nëpërmjet aplikacionit të shërbimit të klientit – Jira Service Desk.

Sensibilizim ndaj Sulmeve Kibernetike

Infosoft Software Developer ju vë në dijeni të rreziqeve që përballen të dhënat e kompanisë tuaj çdo ditë dhe masat që duhen marrë kundër tyre.