Klientë

Kompania ka dedikuar një pjesë të rëndësishme të burimeve të saj për të përmbushur zgjidhje të kompletuara për të shoqëruar biznese të vogla, të mesme dhe të mëdha në tregun shqiptar, hap pas hapi, gjatë rritjes së tyre.

Kjo e bën ISD një lider në treg, duke ofruar zgjidhje biznesi rreth 60% të kompanive shqiptare.

Infosoft Software Developer ofron programe dhe sherbime IT për një gamë të gjerë institucionesh të sektorit shtetëror dhe privat.

Këta janë vetëm disa nga klientët tanë.

Privat

Publik