cool wave divider for decoration

Rritja profesionale tek ISD

Trajtim i drejtë dhe i barabartë i punonjësve
Administrim të biznesit në mënyrë etike dhe të besueshme
Trajtim i përgjegjshëm i mjedisit
Sjellje e drejtë ndaj komunitetit lokal dhe shoqërisë më gjerë
Komunikim i hapur dhe shkëmbim njohurish
Mundësi trajnimi, zhvillimi si dhe bashkepunimi.
Investim në të ardhmen tuaj
Mundësim për internship

  Bashkëpunoni me ne për të
  fituar eksperiencë

  Përparoni në karrierën tuaj duke fituar njohuri në fushën informatike

  Projektoni talentin tuaj në funksion të kompanisë.

  Perdorni teknikat ne perputhje me standardet informatike të fundit.

  Fokusohuni ne programet perkatese drejt rritjes profesionale.

  Trajnohuni me metodat me bashkekohore.

  Pozicione pune

  Inxhinier Backend Junior

  Inxhinier Backend Senior

  Inxhinier Frontend Junior

  Inxhinier Frontend Senior

  Inxhinier Mobile Junior

  Inxhinier Mobile Senior

  Inxhinier Full Stack

  Inxhinier DB

  Inxhinier Infrastrukture Cloud

  Inxhinier Infrastrukture Cloud Senior

  Specialist IT Support

  Operator Support Teknik

  Operator Support Specialist

  Konsultues Teknik

  Operator Support Klienti

  Menaxhues Social Media

  Reklamues Produktesh

  Dizenjues UI/UX

  Aplikoni tani!