F5pattern1280x720

FINANCA 5.0

PROGRAMI I PARË SHQIPTAR PËR KONTABILITETIN

EFIKAS DHE FLEKSIBËL PËR TË GJITHA LLOJET E BIZNESEVE

SIGURI DHE PERFORMANCË

Lexo më shumë

1727×550

Sistem për Operatorët Turistik

Blerje dhe Manaxhim Kontraktues

Manaxhim të Produktit dhe Projektit

Financë dhe kontabilitet

Rezervime dhe operacione

Monitorim të vlerësimit të klientit

Lexo më shumë

Klientët tanë

Libri i Klientëve

Çertifikime