Fiskalizimi, ISD Kompania Nr. 1 software e cila certifikohet nga DPT dhe AKSHI.

Kliko ketu

Paketa e produkteve ISD ERP

Aplikacionet e ISD mbulojnë funksionet kryesore të çdo biznesi.
Proçeset e biznesit të përfshira në paketën e produkteve ISD ERP përfshijnë:

01

Financa

Kontabilitet Financiar
Manaxhim Financiar

01

Operacione

Shitje dhe Marketing
Shpërndarje dhe Manaxhim Logjistik

01

Manaxhim i burimeve njerëzore

Bordero

Financa5

Ju ofron automatizim dhe zgjidhje në zhvillimin e funksionve të biznesit tuaj:

  • Kontabilitet Financiar
  • Alokim dhe Kontroll të Kostos
  • Planifikim dhe Buxhetim
  • Manaxhim të Hyrje-Daljeve

përmes moduleve kryesore: Libri i Madh, Inventari, Blerjet, Shitjet, Arka, Banka dhe modulet e shtesë e programet e tjera me të cilat mund të integrohet:

  • Pasqyrat Financiare
  • POS
  • MS
  • Distribucion
  • WEBPos
  • Payroll

 

 

App të personalizuara

ISD ofron zhvillim Aplikacione Web, Desktop, Mobile me platformat më të fundit duke dhënë zgjidhje të automatizuar, inteligjente dhe efektive.

Kompania jonë ka realizuar me sukeses projekte me teknologjitë: .Net, Android, IOS.

Konsulencë Financiare

Këshillime për manaxhimin e biznesit duke filluar nga bilanci, pagesat e deri tek planifikimi finaciar dhe marrdhënia me klientin. Specialistët tanë gjenden pranë jush për ndihmë dhe zgjidhje mbi programin Financa5 dhe programet e tjera.

Asistencë IT dhe Suport

ISD ofron suport IT me staf të kualifikuar të gatshëm 24×7. Suporti ynë është i disponueshëm online, offline, remote, offsite dhe përmes manualeve të përdorimit dhe të administrimit. Suporti i ISD ofrohet në forma të ndryshme: të herëpashershëm, me kontratë të thjeshtë dhe me kontratë profesionale.